Kurčneregystė yra atskira negalė. Kurčneregystė yra sudėtinga klausos ir regos negalė.
Tai apriboja asmens veiklą ir suvaržo jo dalyvavimą visuomenės gyvenime tokiu laipsniu, kad tai pačiai visuomenei reikia organizuoti specialias paslaugas, aplinkos pritaikymą ir/ar technologijas.

Komentarai:
Šie komentarai padeda suprasti kurčneregystės esmę:

  1. Rega ir klausa yra pagrindiniai įrankiai gaunant informaciją. Šių dviejų perduodančių tolimąją informaciją jutimų funkcionavimo sutrikimai padidina poreikį naudotis kitais, artimaisiais jutimais (taktiliniu, kinestetiniu, haptiniu, odos, kvapo ir skonio) taip pat mokymąsi iš atminties ir dedukcijos.
  2. Aplinkos ir paslaugų pritaikymo poreikis priklauso:
    kada sutriko jutimai, kaip jie veikia komunikaciją ir kalbos išsivystymą;
    regos ir klausos pakenkimo laipsnio, ar tai susiję su kitais sutrikimais, ar tai stabili būsena ar progresuojanti.
  3. Kurčneregys asmuo gali būti neįgalesnis vienoje veikloje, bet aktyvesnis kitoje. Todėl kiekviena veiklos sritis turi būti vertinama atskirai. Variacijos kiekvienoje veikloje gali būti nulemtos aplinkos ir kiekvieno asmens individualių savybių.
  4. Kurčneregystei kompensuoti būtini pakeitimai visose aktyvumo srityse, ypatingai priimant ir pateikiant informaciją; orientuojantis erdvėje ir laisvai judant; kasdieniniame gyvenime, bei skaitant ir rašant.