Ugdymo programa


UGDYMO PROGRAMA KURČNEREGIAMS

 

KOMANDINIS PROGRAMOS SUDARYMO PRINCIPAS

 

Vaikai, turintys daugybinę jutiminę negalę turi ypatingai daug ugdymo poreikių. Vienas specialistas niekada nebus pajėgus jų tenkinti. Tik specialistų komanda gali įvertinti vaiko poreikius, sudaryti ir įgyvendinti išsamią ugdymo programą. Ugdymo komanda sudaroma iš įvairių sričių specialistų, šeimos narių, globėjų.

 

Ugdymo komandos sudėtis:

 • mokytojas – atsakingas už skirtingų aspektų derinimą programoje
 • vadovas – atsako už individualiosios programos įgyvendinimą
 • medikas – gali būti ir med. sesuo, renkanti iš medikų informaciją (neurologo, oftalmologo, ortopedo, ir pan.)
 • kineziterapeutas – tobulina stambiąja motorika
 • ergoterapeutas– tobulina smulkiąja motoriką ir kasdieninio gyvenimo įgūdžius, tokius kaip valgymas, rengimasis ir pan.
 • regos lavinimo specialistas – padeda vaikui išmokti naudotis regos likučiu
 • logopedas – dirba su turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
 • audiologas – specialistas, įvertinantis klausą
 • psichologas – vertina elgesį
 • socialinis darbuotojas – tarnauja kaip ryšininkas tarp namų ir mokyklos
 • šeimos nariai yra kaip vaiko gyvenimo advokatai

 

Priklausomai nuo vaiko specialių individualių poreikių, taip pat nuo mokyklos išteklių ugdymo komandoje gali būti ir kiti specialistai;

 

 • mokymo konsultantas
 • muzikos specialistas
 • rekreacijos specialistas
 • reabilitacijos specialistas
 • pervedimo specialistas
 • elgesio specialistas
 • meno terapijos specialistas
 • šokio ir judesio specialistas
 • žaidimo terapijos specialistas
 • advokatas
 • bendrabučio darbuotojas (auklėtojas ar soc.darbuotuojas)
 • mokytojo padėjėjas

 

 

Ši specialistų komanda, dirbdama atskirai su kiekvieno mokinio tėvais, sukuria mokinio individualią ugdymo programą. Vaikai, turintys daugybinių negalių, negali būti ugdomi pagal standartines ugdymo programas. Komanda sudaro specialią programą, kurioje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio unikalius mokymosi, fizinius ir elgesio poreikius.

 

Tinkamų ugdymo tikslų parinkimas

Vaikui augant ir vystantis labai svarbu laiku įvertinti ugdymo prioritetus. Tai paprastai atlieka visa komanda metinėje ataskaitoje. Tačiau ugdymo tikslus peržiūrėti naudinga daug dažniau. Pavyzdžiui, jei paauglys be pagalbos nemoka apsivilkti palto, jo ugdymo programos prioritetiniais tikslais turi tapti kasdienių gyvenimo įgūdžių formavimas.

 

Tarpusavio bendradarbiavimas

Visi komandos nariai dirba kartu siekdami kiekvieno vaiko ugdymo tikslų. Nuoseklumas daro komandinį darbą sėkmingu: visi dirbantys su vaiku turi naudotis tais pačiais metodais, būdais ir specifinėmis technikomis. Pavyzdžiui, jei vaikui sunku valgyti, kiekvienas jį maitinantis ruošia maistą tuo pačiu būdu (mikseryje), naudoja tą pačią lėkštę su kraštais, padeda pasemti maistą tuo pačiu būdu (ranka ant rankos). Būtina organizuoti tarpusavio bendradarbiavimo sistemą. Tai gali būti užrašai ant kasdieninio tvarkaraščio, sąsiuvinis, keliaujantis į namus ir atgal, ar žodžiu perteikiama informacija.

 

Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas

Nepaprastai svarbu, kad tėvai ir mokykla dirbtų kartu, užtikrindami vaiko tobulėjimą. Šis bendradarbiavimas ypatingai svarbus ugdant vaikus su daugybine jutimine negale.

 

Namų/mokyklos veikla

Namų ruošos darbai turi būti naudojami svarbiems ugdymo tikslams pasiekti. Atitinkamai struktūruoti ir suplanuoti namų ruošos darbai gali būti sėkmingai įdiegiami į kasdienę vaiko rutiną. Dauguma namų ruošos užduočių padeda ugdyti atsakomybę, nepriklausomybę.

Pavyzdžiui, maisto gaminimo veikla yra puikus praktinio ugdymo pavyzdys, kai vaikai ypatingai motyvuojami veikti, nes žino, kad po to skaniai pavalgys. Valgio gaminimo metu :

 • tobulėja kalbos supratimas, atmintis, mokomasi klausyti nurodymų
 • tobulėja aplinkos pažinimas (karštas/šaltas, sausas/šlapias, daugiau/mažiau), tobulėja klasifikavimo įgūdžiai (rūšiavimas, priskyrimas), padėties suvokimas, (dugnas, vidus, oda).
 • tobulėja jutimai (skonis, kvapas, lietimas)
 • gerėja stambioji motorika
 • lavėja smulkioji motorika (maišymas, pylimas, grūdimas, abiejų rankų koordinavimas)
 • tobulėja socialiniai bendravimo įgūdžiai, mokomasi dirbti kartu
 • tobulėja nepriklausomo gyvenimo įgūdžiai, mokomasi gaminti, apsipirkti.
 • Teikiami matematikos pagrindai, matavimas, sąvokos tuščias/pilnas, laiko suvokimas, temperatūra.

 

 

UGDYMO PROGRAMOS CHARAKTERISTIKA

(Skirta 3-21 metų vaikams ir jaunuoliams)

 • Lanksti
 • Kūrybiška
 • Individualizuota pagal poreikius
 • Gali būti pritaikyta kiekvienam mokiniui
 • Veikla vyksta natūraliose sąlygose
  • Klasėje
  • Virtuvėje
  • Sporto salėje
  • Žaidimų kambaryje
  • Bendruomenėje
  • Veikla yra pagrįsta kiekvieno mokinio individualiais ugdymo tikslais

UGDYMO PROGRAMOS ELEMENTAI

 • Dienos tvarka
  • Pradžią ir pabaigą žyminti veikla
  • Teminė veikla
  • Dienos rėžimas
  • Individualus darbas
  • Darbas grupėje
  • Darbo trukmę nulemia tėvai, mokiniai ir komanda
 • Bendravimo būdas
  • Tarpusavio supratimas
  • Dialogo struktūra
  • Laisvas abipusis artumo ir atstumo reguliavimas
  • Glaudus ryšys tarp abiejų partnerių raiškos būdų
  • Žaismingumas ir kūrybiškumas pirmumo teisę teikiant kurčneregiui
  • Abipusis bendradarbiavimas
  • Tarpusavio sąveika
  • Taktilinis kontaktas ir skaitymas „ranka ant rankos“
  • Emocionalumas

UGDYMO PROGRAMOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  • Veikimas tam tikrais ženklais pažymėtose situacijose
  • To pačio žodyno, simbolių ir sekos naudojimas
  • Vaiko saugumas ir skatinimas veikti